Logopedie Sophie

Logopedie in Aalst

Over mezelf

Ik ben Sophie Doolaege, afgestudeerd als logopediste aan de Arteveldehogeschool in 2013. Daarna besloot ik ook de opleiding Audiologie te volgen. Ik deed ervaring op als logopediste in verschillende tewerkstellingen en blijf mij regelmatig verder specialiseren. Zo specialiseerde ik mij in leerproblemen, afwijkende mondgewoonten (OMFT) en fonologische stoornissen (Hodson & Paden).
Ik werk momenteel ook als ondersteuning in het kleuter- en lager onderwijs voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Onze praktijk is gelegen te Aalst.

Leerstoornissen

Bij problemen met lezen (dyslexie), schrijven (dysorthografie) en rekenen (dyscalculie) is er sprake van een normale intelligentie, maar heeft het kind  een achterstand ten opzichte van klasgenootjes. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) of van gesproken taal in geschreven taal (schrijven). Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden.

Om van een leerstoornis te kunnen spreken, moet voldaan zijn aan een aantal criteria. Zo moet het gaan om een hardnekkig probleem (ondanks extra begeleiding is er weinig evolutie), er is een grote achterstand en er is geen duidelijke oorzaak.

Taalstoornissen

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) alsook het taalgebruik.

Articulatieproblemen

We spreken van een fonetisch articulatieprobleem wanneer bepaalde klanken op een foutieve manier of helemaal niet uitgesproken worden. Soms komt ook een meervoudige articulatiestoornis voor.

Bij een fonologische stoornis is het kind in principe wel in staat om alle klanken motorisch te vormen, maar gebruikt het die klanken niet correct in woorden. Dat komt omdat het kind de regels van het klankensysteem van zijn moedertaal onvoldoende beheerst. Een voorbeeld hiervan is het consequent vervangen van r door j.

Oromyofunctionele stoornissen

(afwijkende mondgewoonten, OMFT)

De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling). Bij een aantal kinderen kent deze ontwikkeling een vertraagd of afwijkend verloop. De stoornis treft zowel de ontwikkeling van de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), de taalinhoud (woordenschat) alsook het taalgebruik.

Praktisch

Terugbetaling

Als geconventioneerd logopediste hanteer ik de voorgeschreven tarieven.

Terugbetaling is enkel mogelijk wanneer een aanvraag werd ingediend bij de mutualiteit en werd goedgekeurd. Het betreft hieronder de terugbetaling onder de verplichte verzekering. De terugbetaling onder de aanvullende verzekering is afhankelijk van uw mutualiteit.

  Honoraria

Terug-betaling

Gewoon verzekerd

Remgeld

Gewoon verzekerd

Terug-betaling

Verhoogde tegemoetkoming

Remgeld

Verhoogde tegemoetkoming

Aanvangsbilan per 30 minuten € 34,28 € 26,78 € 7,50 € 31,28 € 3,00
Evolutiebilan € 48,86 € 37,86 € 11,00 € 44,36 € 4,50
Individuele behandeling 30 min. € 29,28 € 23,78 € 5,50 € 27,28 € 2,00
Individuele behandeling 60 min. € 58,81 € 47,81 € 11,00 € 54,31 € 4,50

Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1/06/2022.

Opgelet: Afspraken die minder dan 24 uur op voorhand afgemeld worden, zullen worden aangerekend.

Logopedie aanvragen

 1. Voorschrift logopedisch bilan
  Hiervoor gaat u eerst langs de huisarts of een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, …). U heeft dit document nodig voor de terugbetaling.
 2. Logopedisch onderzoek
  Het onderzoek start met een anamnesegesprek om de hulpvraag in kaart te brengen. Op basis hiervan worden een aantal logopedische testen afgenomen. Deze resultaten worden met u besproken.
 3. Voorschrift logopedische therapie
  Er wordt een verslag opgesteld dat gebruikt zal worden om een aanvraag te doen bij uw mutualiteit indien u in aanmerking komt voor terugbetaling. Met dit verslag dient u terug te gaan naar een geneesheer-specialist die het voorschrift een laatste keer moet ondertekenen. Alle documenten worden door de logopedist opgestuurd naar uw mutualiteit.
 4. Logopedische therapie
  Een therapiesessie duurt 30 of 60 minuten, één of meerdere keren per week afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de patiënt. De behandelingen vinden plaats in de praktijk en zijn steeds op afspraak.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens? (GDPR)

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. Na het eerste gesprek krijgt u een document met meer informatie mee.

Contact

  Sophie Doolaege

  Volksverheffingstraat 17

  9300 Aalst

  0471 97 03 81